/lv/ - Latvija


Name:
Subject:
Sage:
Comment:
Files:
Drawing: x size canvas
Captcha:
Password: (For post deletion)
  • Allowed file types: GIF, JPG, PNG, BMP, MP3, WEBM, MP4, OGG, FLAC, SWF
  • Maximum number of files per post: 3
  • Maximum file size per post: 32.00 MB
  • Read the rules before you post.

12 posts and 5 images omitted.
Real IP
>>34 Are you ready to become a conscript?
Real IP
1647642092995.png
Open file 176.46 KB, 640x693
>>35 no, but i should get mental health exemption :)
Real IP
1615055074944.jpg
Open file 16.59 KB, 280x405
Valsts aizsardzības dienestā plānots iesaukt arī dubultpilsoņus; katru gadījumu izvērtēs rūpīgi >Valsts aizsardzības dienestā (VAD) plānots iesaukt arī Latvijas dubultpilsoņus, atzina Aizsardzības ministrijā (AM). >Ministrijas ieskatā, pilsoņa pienākumiem jābūt identiskiem visiem pilsoņiem, attiecīgi dubultpilsonība pati par sevi neatbrīvos no VAD. >Vienlaikus paredzēts izņēmums, proti, VAD netiks iesaukti tikai pilsoņi ar dubultpilsonību, kuru ir dienējuši ārvalstu militārajā dienestā vai pildījuši alternatīvo dienestu. >Ņemot vērā, ka VAD norisināsies latviski un nenoliedzot, ka ir dubultpilsoņi bez latviešu valodas zināšanām, ministrijā norādīja, ka katra potenciālā rekrūša, tostarp, pilsoņa un dubultpilsoņa atbilstība iesaukšanai VAD tiks "rūpīgi izvērtēta". >Tāpat ministrijā norādīja, ka saskaņā ar informatīvo ziņojumu par VAD ieviešanu respektējot pilsoņu izglītības, personīgās izaugsmes un profesionālās karjeras plānus, kā arī ekonomiskos vai ģimenes dzīves izaicinājumus, tiek paredzēts iesaukuma atlikšanas mehānisms, kur pilsonis iesaukuma datumu varētu lūgt pārcelt uz vēlāku laiku, bet ne vēlāk kā līdz brīdim, kad persona sasniedz 26 gadu vecumu. >Pilsonim lūgums pārcelt iesaukumu būs jāpamato, piemēram, vai tās ir studijas augstskolā, specifiska profesionālā karjera un citi svarīgi iemesli. >Jau ziņots, ka AM ir iesniegusi saskaņošanai Finanšu, Iekšlietu, Labklājības, Tieslietu un Veselības ministrijām informatīvo ziņojumu par VAD ieviešanu. Tiklīdz valdība un Saeima pieņems lēmumus par VAD ieviešanu AM sāks veidot atlases sistēmu, kas tiks izveidota līdz divu gadu laikā, balstoties uz visu datu analīzi. https://www.delfi.lv/news/national/politics/valsts-aizsardzibas-dienesta-planots-iesaukt-ari-dubultpilsonus-katru-gadijumu-izvertes-rupigi.d?id=54638210
Real IP
Valdība atbalsta pakāpenisku obligāta valsts aizsardzības dienesta ieviešanu Valsts aizsardzības dienesta rekrūšus atlasīs ar izlozes palīdzību No https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/valdiba-atbalsta-pakapenisku-obligata-valsts-aizsardzibas-dienesta-ieviesanu.a472490/ >Valdība otrdien uzklausīja informatīvo ziņojumu un atbalstīja pakāpenisku obligāta valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu. >Valdība atbalstīja VAD ieviešanu vīriešiem no 18 līdz 27 gadiem un sievietēm brīvprātīgi ar 2028. gadu, nodrošinot maksimāli plašu pilsoņu iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, kas nodrošinātu vienlīdzības principu pilsoņu pienākumam iesaistīties valsts aizsardzībā. >Tāpat ministri atbalstīja ziņojumā piedāvāto pakāpenisko VAD ieviešanu no 2023. līdz 2027. gadam ar pirmo iesaukumu 2023. gada janvārī. >Attiecībā uz personu reģistrāciju un iesaukšanu likumprojekts paredz, ka AM atbildīgajai struktūrvienībai tiek nodrošināta bezmaksas tiešsaistes piekļuve Fizisko personu reģistram, Sodu reģistram, Invaliditātes informatīvajai sistēmai, Valsts izglītības informācijas sistēmai un Latvijas E-veselības sistēmai informācijas iegūšanai par iesaucamo reģistrācijas datiem, izglītību, nodarbošanos, ģimenes sastāvu, sodāmību un veselības stāvokli. >Lēmumu par neiesaukšanu dienestā varēs pieņemt attiecībā uz deviņām pilsoņu kategorijām. >Pirmkārt, pilsoni, kura veselības stāvoklis neatbilst VAD noteiktajām prasībām. Otrkārt, pilsoni, kurš mācās valsts licencētajās vidējās vispārējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestādēs. Treškārt, pilsoni, kurš ir sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Ceturtkārt, pilsoni, kurš kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto. >Piektkārt, pilsoni, kurš par smagu vai sevišķi smagu noziegumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret viņu izbeigts uz nereabilitējoša pamata. Sestkārt, pilsoni, kurš ir sodīts par noziegumu, izņemot par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā. >Dienestā neiesauks pilsoni, kurš ir bērna vienīgais vecāks, pilsoni, kuram VAD aizstāts ar valsts civilo dienestu, pilsoni, kuram ir arī kādas citas valsts pilsonība un kurš ir dienējis ārvalstu militārajā dienestā vai pildījis valsts civilo dienestu. Dienestā arī neiesauks profesionālā dienesta karavīru, kurš profesionālajā dienestā nepārtraukti nodienējis ne mazāk par trim gadiem, kā arī Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventu. >VAD var neiesaukt personas, kuras svarīgu iemeslu dēļ vēlas pildīt VAD citā laikā tuvāko triju gadu laikposmā, bet ne vēlāk kā līdz 26 gadu vecumam. Otrreizēja neiesaukšana šā iemesla dēļ nebūs pieļaujama. >Likumprojekts paredz, ka katrs iesaucamais un VAD karavīrs būs personīgi atbildīgs par to, lai dzīvesvietas maiņa, izbraukšana no valsts vai citi neparedzēti apstākļi neradītu šķēršļus VAD izpildei. >Savukārt, ja izvairīšanās ilgs vairāk par desmit dienām vai izvairīšanās no iesaukuma dienestā izpaudīsies kā miesas bojājumu sev nodarīšana vai slimības simulēšana, viltojot dokumentus vai citādi maldinot, tad par to vienlaikus virzāmajos grozījumos Krimināllikumā būs paredzēta kriminālatbildība.

Jānis 08/25/2022 (Thu) 18:31:14 No. 40 Reply
Real IP
No Valsts prezidenta mājas lapas izņemta visa informācija krievu valodā >Pagāja pusgads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, un kādam Egila Levita kancelejā beidzot pieleca, ka Latvijas valsts galvas interneta mājaslapas satura dublēšana krieviski ir vienkārši piedauzīga. Vesels pusgads - tieši tik ilgu laiku vajadzēja atļaujas saņemšanai no kuratoriem. https://nra.lv/latvija/389980-no-valsts-prezidenta-majas-lapas-iznemta-visa-informacija-krievu-valoda.htm

Jānis 08/17/2022 (Wed) 09:25:02 No. 38 Reply
Real IP
Real IP
HwB7OLfmDjghR-Cp.mp4
Open file 787.76 KB, 720x1280
its fun

VDD Jānis 07/14/2022 (Thu) 09:38:24 No. 28 Reply
Real IP
Te var daudz ko interesantu atrast. https://www.delfi.lv/temas/valsts-drosibas-dienests/ VDD ir ka FBI/NSA tikai latvija.
Real IP
mpv-shot0001.png
Open file 389.75 KB, 854x480
VDD! Cyka Blyat!

Jānis 06/28/2022 (Tue) 18:44:41 No. 18 Reply
Real IP
079vjmnqdd891.jpg
Open file 103.93 KB, 902x902
>esmu kariņš >esmu "wojak" >mfw

JĀŅI JĀŅI 06/22/2022 (Wed) 03:47:04 No. 17 Reply
Real IP
jāņi.jpg
Open file 125.21 KB, 960x540
JĀŅI Coming soon to a theatre near you

Jānis 06/17/2022 (Fri) 05:59:45 No. 16 Reply
Real IP

Jānis 06/09/2022 (Thu) 12:46:26 No. 10 Reply
Real IP
1611389173035.png
Open file 505.75 KB, 996x1051
Real IP
Pidarass
Real IP
>>11 ;3
Real IP
>>13 Fuck off kid. Hitler was a faggot and an industrialist, there's a reason the zionists worked him dipshit. Look up the Haavara Agreement. Hell soros was a nazi and a jew. > Hitler was aware of Röhm's homosexuality. Their friendship shows in that Röhm remained one of the few intimates allowed to use the familiar German du (the German familiar form of "you") when conversing with Hitler.[12] Röhm was the only Nazi leader who dared to address Hitler by his first name "Adolf" or his nickname "Adi" rather than "mein Führer".[34] Their close association led to rumors that Hitler himself was homosexual.[35] Unlike many in the Nazi hierarchy, Röhm never fell victim to Hitler's "arresting personality" nor did he come fully under his spell, which made him unique.[36] https://m.washingtonexaminer.com/nazi-doctors-hitler-was-gay-took-female-hormones/article/2517746?utm_campaign=obinsite > Hermann Rauschning claimed to have seen in Hitler's First World War military record an item concerning a court martial that found Hitler guilty of pederastic practices with an officer. https://nationalpost.com/news/cross-dressing-nazis-a-german-artist-found-so-many-photos-of-them-he-published-a-book-about-it https://www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-absolves-hitler-of-guilt-1.5411578

Jānis 06/06/2022 (Mon) 21:03:17 No. 6 Reply
Real IP
1612857628435.jpg
Open file 82.30 KB, 1000x1000
have i missed something, was there a chan for latvians?
Real IP
yes
Real IP
>>7 what was it called?

Pages: 12 Catalog